با آرزوی خوشبختی و سعادت برای همه ی جوانان، ما در طرح اهدای لباس عروس به کمک عروس خانم های عزیزی که لباس عروس خودشون رو وقف کردند سعی کردیم یکی از دغدغه های شما زوج های جوان رو کم کنیم. در این سایت می تونید لباس عروس رو به صورت امانی و با کمترین هزینه دریافت کنید.

شرایط و توضیحات

توضیحات : این لباس ها به صورت امانی در اختیار شما قرار می گیرد پس لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. شرایط دریافت 1.برای دریافت لباس عروس کارت ملی یا شناسنامه شما به همراه یک سفته، به مبلغ 10میلیون تومان به عنوان ضمانت اخذ می شود. 2.برای انجام هماهنگی های الزم جهت دریافت لباس لطفا یک ماه قبل از برگزاری مراسم اقدام کنید. 3.لباس عروس به مدت 72 ساعت در اختیار شما قرار می گیرد. 4 .ارسال و دریافت لباس برعهده شماست. 5.لطفا ابتدا لباس رو در سایت مشاهده کنید ، در صورتی که لباس مورد پسند شما بود برای دریافت آدرس پیام دهید. 6.در صورت هرگونه خسارت )مثل لک شدن یا شکافتن قسمتی از لباس( جبران این خسارت برعهده ی شماست . در غیر این صورت موسسه می تواند از طریق سفته ای که به عنوان ضمانت دریافت کرده،اقدام به جبران خسارت کند .